Ново изследване установи, че продължителната депресия може да предизвика промени в структурата на мозъка. Откритието може да помогне на учените да разработят специфични типове лечения, които са съобразени с конкретния период на депресията. Резултатите от изследванията са показали, че при хора, които са страдали от депресия в продължение на десетилетие, са имали по-високи нива на възпаление в мозъка от хора, които са страдали от депресия за по-кратки периоди от време, дори и да не е била лекувана. Учените са разпознали в това модела на фази в развитието на заболяването. Според тях това означава, че има основания да се смята, че фазово съобразеното лечение, което се прилага при някои заболявания на мозъка, може да се използва с успех и при третирането на депресията.

“Повишаването на възпалението в мозъка е често настъпваща реакция при прогресирането на дегенеративни заболявания на мозъка от типа на болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон”, обяснява Джеф Майер от екипа, провел изследването. Учените не смятат, че депресията е дегенеративно заболяване като споменатите две, но то може да прогресира, и да не е просто статично за дълги периоди от време. Изследването е включило 25 души, които са имали нелекувана депресия в продължение на повече от 10 години и 25 души, които са имали нелекувана депресия в продължени на периоди, по–малки от 10 години. Контролната група е била от 30 души, които не са страдали от депресия. При хората с дълготрайна депресия е бил установена увеличена с 30% концентрация на транслокаторен протеин, който е маркер за възпаление и който се произвежда когато микроглиите – имунните клетки на централната нервна система, работят прекомерно.

Science Alert