Времето продължава да е един от основните въпроси във физиката. През годините редица философи са се опитвали да го обяснят. Какво всъщност представлява времето? Защо има привидна посока? Концепцията се определя като „стрелката на времето“, пише IFLS. Тя се използва, за да се илюстрира, че то е асиметрично, въпреки че повечето закони на Вселената са напълно симетрични.

Вече съществува едно потенциално обяснение на този въпрос. Физикът Шон Карол от CalTech и космологът Алън Гут от Масачузетския технологичен институт създадоха симулация, която показва, че стрелките на времето могат да възникнат естествено от една напълно симетрична система от уравнения.

Стрелката на времето произлиза от наблюденията, че времето наистина отминава за нас самите и че неговата посока е консистентна с увеличението на ентропията във Вселената. Ентропията е физична величина, която представлява мярка за безпорядъка на термодинамичните системи. Терминът "ентропия" произхожда от гръцкия език: εν — вътре, τρέπω — пренасям. Едно непокътнато яйце притежава повече ентропия от счупеното. Освен това, ако видим, че е счупено, знаем, че някога е било цяло. Нашият опит ни казва, че счупените яйца не стават цели, че ледените кубчета се топят и че за почистването на стая е необходимо много по-голямо количество енергия, отколкото за да я разхвърляме.