7. Изпадат в истерия.

Емоционалните изблици не са рядкост при децата с аутизъм. Те не умеят да контролират емоциите си, поради тази причина ги проявяват по най-странни начини. Без никаква обективна или видима причина е възможно да започнат да пищят, да плачат или да се смеят истерично. Когато се чувстват застрашени, е възможно да станат агресивни. Същевременно нямат никакъв инстинкт за самосъхранение. Ако попаднат в опасна ситуация (покрай тях профучава превозно средство например), може да не разберат, но за сметка на това се страхуват от най-обикновени неща като плюшена играчка например.

8. Срещат затруднения при разбиране и говорене.

Нормално децата започват да имитират звуците от средата, в която растат, и правят опити да говорят на около година и половина. В случай с децата с аутизъм те развиват говорни способности много по-късно. Възможно е да говорят на неестествено висок тон, със странна интонация или пък да повтарят определени думи и изрази, без всъщност да казват нещо конкретно.  Не разбират най-прости изречения и въпроси. Не умеят да водят разговор.

9. Повтарящо се поведение.

Децата с аутизъм са склонни към обсесивно поведение – обикновено са обсебени от интересите си или заниманията си. Може да повтарят едни и същи движения с тялото си като например постоянно размахване на ръцете, клатене напред-назад, въртене. Обсебени са от предмети като ключове, фенери, ключове на лампа и ги използват като играчки. Обикновено проявяват интерес към предмети, свързани с някакви символи или числа. Също така изпитват необходимост да подреждат предметите в определен ред и не обичат някой да ги размества. 

10. Предпочитат невербалното общуване.

Тъй като децата с аутизъм трудно проговарят, а дори и след като проговорят, изпитват затруднения да се изразяват, предпочитат невербалното общуване. Биха си послужили по-скоро с жестове или рисунки, за да съобщят нещо.

11. Не разпознават изражения.

Децата с аутизъм обикновено не разпознават израженията на лицата. Например ако майка им е сърдита и се намръщи, те няма да обърнат внимание. Също така не се ориентират по промяната в интонацията. Следователно по тона няма как да разберат дали човекът срещу тях е щастлив, тъжен или ядосан. Също така се затрудняват да правят разлика между реалност и фантазия, тъй като имат богато въображение и често живеят в свой собствен измислен свят.

Цветелина Велчева

Bright Side