Тригодишните деца могат да произнасят сложни изрази, макар и словесният им запас да е скромен - около 1500 думи. Те обаче слушат как и какво говорят родителите и близките му и повтарят.

Малките освен това могат самостоятелно да изразяват желания, чувства и впечатления. Обикновено го правят с прости граматически оформени фрази и съпровождат речта си с жестове.

10 речеви умения на 3-годишното:

1.     Да изменя думите по число.

2.     Да задава въпроси с познавателен характер: „Къде?“, „Какво?“, „Защо?“, „Кога?“ и др.

3.     Да повтаря без проблем непознати думи и фрази.

4.     Да учи бързо стихчета, песнички и реплики от приказки.

5.     Да произнася и гласните, и съгласните звуци правилно.

6.     Да проявява словотворчество и склонности да римува.

7.     Да встъпва в диалог с деца и възрастни.

8.     Да отговаря на въпросите по сюжетна картинка – да назовава някои животни, предмети на бита, дрехи, съдове, техника, растения и др. Да разказва свързано позната приказка по картинките.

9.     Да отговаря бързо на въпроса: „Как се казваш?“, да знае пълното си име и фамилия. На въпроса: „На колко си години?“ да може да покаже с пръстчета.

10.   Да знае названията на частите от тялото: глава, врат, гръб, гърди, корем, ръце, крака, пръстчета. 

Новите родители