Децата с аутизъм мислят, говорят и се държат различно. Понякога изглеждат напълно самовглъбени и сякаш изключват външния свят. Класическите признаци на аутизъм се проявяват в неспособност на пълноценна вербална комуникация. Невероятно предизвикателство за родителя може да се окаже нещо съвсем обикновено като какво иска детето за обяд или дали и тъжно или весело. Понякога е съвсем очевидно, че детето страда от подобно психично разстройство, но друг път е нужно повече наблюдателност и внимание към детайлите.

Ето 11 признака, които сигнализират за проблем и изискват повишено внимание.

1. Преди да навърши 12 месеца.

Може да разпознаете първите признаци на аутизъм у бебето между 6 и 12 месеца. Ето и някои от обезпокоителните симптоми:

- бебето не обръща внимание на новите лица;

- не реагира на силен шум;

- не посяга към предмети;

- не отвръща на усмивката на родителите си;

- не се опитва да привлече вниманието чрез действия;

- не проявява интерес към игри с другите.

2. Неспособност за проявяване на емпатия.

За децата с аутизъм е много трудно да проявят съчувствие. Не могат да се поставят на мястото на другия и да си представят неговата болка. Поради тази причина детето с аутизъм може да изглежда грубо, жестоко, дори враждебно настроено. Възможно е дори да се разсмее, когато някой се нарани. Това се дължи на факта, че не знаят как да реагират в сложна ситуация.

3. Не проявяват интерес към близките си.

Децата с аутизъм са дистанцирани, не проявяват интерес към занимания с родителите си, братчетата и сестричетата си или с други деца на тяхната възраст. Избягват зрителен контакт и предпочитат да се усамотяват. Това не означава, че нямат чувства, а че не знаят как да ги изразят.

4. Трудно се разпознават емоциите им.

Заради множеството спектри на аутизма, някои деца с аутизъм е възможно да показват емоции, сходни на тези на другите деца (ако ги заболи, е възможно да заплачат). Като цяло обаче срещат големи трудности при изразяване на чувствата. Или да проявяват свръхемоционалност – например могат да се ядосат много бързо и да изпаднат в истерия за нещо съвсем незначително.

5. Държат на рутината.

Децата с аутизъм си създават модели, които имат нуждата да следват, за да се чувстват спокойни и в безопасност. Така например могат да прекарат часове в повтарянето на една и съща дума или във въртене на пръчка. Също така си създават модели, които следват през деня, за да знаят какво следва. Държат да ходят по един и същи път до училище или да ядат едно и също за вечеря. И най-малката промяна е в състояние да ги извади от равновесие.