От Тексас до Техеран и от Дакар до Пекин - резултатите са едни и същи.

Жените, които са на границата между слабото и твърде слабото тяло, са най-привлекателни за мъжете, разкри ново изследване.

Д-р Лобке Ваанхолт, единият от учените, провели изследването, обяснява:

“Въпреки че повечето хора няма да се изненадат, че много слабото тяло се приема за най-привлекателно, тъй като този образ преобладава в медията, културата и модата, сега за първи път имаме научно обяснение за еволюционните причини на този факт.”

За целите на изследването участници от 10 държави са давали оценка на групи от карти, които са изобразявали тела с различни форми и размери. Те са били помолени да подредят картите от най-много до най-малко привлекателните.

Оказало се, че във всички тествани държави резултатите били едни и същи. Жените с индекс на телесната маса (BMI) от 19, което е на границата на много слабото, били предпочитани навсякъде.

Когато индексът се увеличавал, привлекателността на жените прогресивно намалявала.

Според учените водещата причина за това мъжете да намират жените с нисък BMI за най-привлекателни е, че слабото тяло свидетелства и сигнализира за младостта им. Типичният BMI на жена между 18 и 20 години е със стойности между 17 и 20.

“От еволюционна гледна точка физическото здраве и младост включват два ключови компонента: способности за оцеляване и възпроизвеждане.”

“Искахме да проучим идеята, че когато погледнем една жена и решим, че тя е физически привлекателна, ние всъщност правим оценката си на базата на еволюционно вграденото ни разбиране за нейния потенциал да оцелее и да се възпроизведе.”

Източник: Psy Blog