Някога много отдавна Дяволът се разхождал по върха на Планината. Там той видял Ангел, в образа на прекрасна белокрила девойка. Ангелът бил толкова красив, че Дяволът се влюбил в него от пръв поглед. Ангелът, който дотогава не бил виждал Зло, удивено погледнал Дявола и попитал:

- Къде са ти крилата?

 

- Аз нямам крила-отвърнал Дяволът.

- А нимба (ореол)?

- И това нямам.

- А какво имаш?

- Имам сърце! - казал Дяволът - И искам да ти го подаря.

- Но защо? - изненадал се Ангелът.

- Защото те обичам, а този, който обича, може да подари не само сърцето, а и душата си.

Тогава Ангелът се замислил и попитал:

- А готов ли си да умреш заради мен?

- Готов съм да пожертвам заради теб безсмъртието си! - отвърнал Дяволът.

Ангелът смутено погледнал Дявола и казал:

- Мога да пожертвам за любимия крилата си.

Тогава Дяволът извадил сърцето си от гърдите и го подал на Ангела:

- Вземи го, твое е!

А Ангелът, приемайки сърцето на Дявола, откършил крилете си и те паднали на земята. Пухът от тях се разлетял във въздуха и смесвайки се с падащите снежинки, се слял с виелицата.

Топлината от сърцето на Дявола разтопила снежинките и ги превърнала в мъгла на върха на Планината. Сърцето горяло в тъмната нощна мъгла като огромен огън. Оттогава се появило поверие, че всеки човек, който се изкачи на върха на Планината в нощ на пълнолуние, вижда мистичен огън, до който не може да достигне, а може единствено да наблюдава в мъглата.

- Коя си сега, без крила? - попитал Дяволът Ангела.

- Аз... съм човек. - скромно казал Ангелът.

- Тогава искам да те взема с мен в Ада, за да бъдем завинаги заедно!

- Съгласна съм, но позволи ми преди това да се простя с хората, които живеят под моята Планина. Толкова често им помагах с реколтата, лекувах децата им, спасявах от болести и възрастните, че много ги обикнах...

- Добре! - казал Дяволът - Може ли да дойда с теб?

- Не, когато те видят, хората ще се уплашат и ще се разбягат. Ще ида сама.

Ангелът се спуснал в подножието на планината и се отправил към селото. Хората боязливо гледали странната девойка в белоснежни одежди.

- Коя си ти?