„Чашата на живота щеше да сладни непоносимо, ако в нея не капеха и малко горчиви сълзи.“ (Питагор)

Питагор е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството.