Любопитството е заложено у всяко живо същество. То е основна двигателна сила и импулс, който ни тласка към нови и нови знания. То е и първата емоция, която научаваме. Наблюдавайте само реакциите на едно бебе, когато му показвате света.

Учените казват, че няма как да сте любопитни към нещо, за което знаете твърде много или нищо. Много по-вероятно е да изпитате любопитство към нещо, за което знаете малко, отколкото за нещо, което ви е до болка познато, или пък такова, за което не знаете нищичко.

Затова, ако искате да събудите любопитството на някого, намерете златната среда.

Най-добрият вариант е да му задавате въпроси и така постепенно да привлечете вниманието му. Учителите най-добре владеят този трик. Причината е, че несъзнателно човек започва да се пита какви други мнения биха могли да съществуват по дадена тема. Ако натрупвате въпроси като „Защо мислиш така!“, „Дали няма и друга гледна точка?“, „А не мислиш ли, че еди-какво си?“, вие все повече и повече привличате събеседника си „на своя страна“ и го увличате да разсъждава по темата, която искате. Събуждате любопитството му. Заинтригувате го. Привличате вниманието му. А това е в основата на всеки успех.