Един мъдрец често повтарял, че човек трябва да се стреми и към знания и към мъдрост.

Веднъж го попитали:

-  Нима има разлика между двете?

– Знанието се постига с четене на книги.

– А мъдростта?

– С четенето на тази книга, която се явяваш самият ти.