“Защо небето е синьо”, “защо лимоните са кисели”? Децата са известни със своето любопитство. Те питат “защо това е така?” за неща, които ние, възрастните едвам си обясняваме. Ето пет причини да запазите това детско любопитство, подбрани от Bright Side.

1. Любопитството подобрява паметта. През 2014 г. изследване установява, че любознателността променя мозъчните процеси, така че става по-лесно да запомняме нова информация.

2. Учените и бебетата непрекъснато търсят нова информация за света чрез повтарящи се опити – независимо дали става въпрос за лабораторията или детската площадка. Без любопитства няма “Еврика!” моменти.

3. Любопитството ни прави по-щастливи. Изследвания показват, че хората, които се радват на нови знания са по-позитивни, имат по-високо самочувствие и са удовлетворени от живота.

4. Любопитството е ценен навик за работното място. Изследвания показват, че любопитството е важен компонент от удовлетвореността от работата. То дори може да ви предпази от “прегряване”.

5. Благодарение на него ще живеете по-дълго. Изследване на 2000 възрастни мъже и жени доказва, че сред по-любопитните хора има по-ниска смъртност.