Това е силата на майчината подкрепа и на безусловната любов – въпреки всичко и всички.

Майката е най-голямата ценност и опора в живота на човека. Когато се коментира влиянието й при възпитанието на детето и формирането му като личност, се има предвид точно това – тя винаги е била и ще бъде най-важен фактор в развитието на детето.

Разбира се, че и бащата е важен, но по друг начин. Майката е душата на дома. Тя е обич, нежност, грижа, чиста любов.

Майката е тази, която подкрепя детето си на всяка цена. Тя ще бъде винаги зад гърба му, винаги готова да прости, винаги готова да разбере и да подаде ръка.

Децата, които растат без майчината грижа, подкрепа и нежност, се превръщат в неуверени личности или такива, които на свой ред като възрастни трудно могат да създадат здраво и хармонично семейство.

Разбира се, тук говорим за здравословната и разумна подкрепа. Когато никой друг не вярва в теб, майката ще повярва. Но тя трябва да бъде и тази, която с любов и грижа да ти посочи грешките, да те поведе към правилния път, ако си сгрешил, да ти вдъхне силата да промениш нещо у себе си към по-добро.

Майката е стожерът на дома, тя е приятел, пример, вдъхновение и безусловна обич.