Знаем, че Исус Христос е централна фигура в Новия завет на Библията. Но знаете ли, че той е на почит и в исляма и е важна фигура в Корана?

Мюсюлманите вярват, че Исус (Иса) е бил Божи пророк и подобно на Мохамед името му винаги е следвано от формулата „мир нему“.

Също както и по отношение на Мохамед, ислямът забранява Исус да бъде изобразяван по какъвто и да било начин.

Мюсюлманите също така вярват във Второто пришествие – че Исус отново ще се върне на земята преди Съдния ден, за да възвърне справедливостта и да победи ад-Даджал или Антихриста.

Също като християните, мюсюлманите вярват, че Исус е роден от Дева Мария (Мариам). В Корана има цяла глава, посветена на нея.

Въпреки това ислямът отхвърля вярването, че Исус е син и въплъщение на Бога. Те приемат, че той е заченат по чудотворен начин и няма баща, а само майка.  

В Корана се споменава и за чудесата, които е вършил и за посланието – Инджил (Евангление), което като пророк е получил чрез архангел Гавраил. Според ислямските богослови обаче днешните евангелия не предават цялото му съдържание.  

Също така в исляма се приема, че Исус не е бил разпънат на кръст, а се е възнесъл жив на небето.

Ислямските учени не са единодушни по въпроса, а поддържат две основни тези: едната е, че разпъването на кръста въобще не се е случило; или, че друг човек е бил разпънат на кръста вместо Исус – този, който го предал. След като мюсюлманите не вярват, че Исус е бил разпънат на кръста, те също така не вярват и в неговото възкресение.

Източник: Business Insider / Wikipedia