Намериха нова глава от Библията, скрита в 1750-годишен превод на Евангелието от Матей. Находката е направена от медиевиста Григорий Кесел, който използва ултравиолетова фотография върху ръкописи във Ватиканската библиотека.

Скритият текст е намерен в рамките на проекта "Синайски палимпсести", в който изследователите се стремят да възстановят текстове, изтрити и преписани от книжовници през IV-XII в. от н.е. Ръкописите палимпсести - при които по-ранният текст е бил изтрит или изстърган, след което е използван отново - са били доста разпространени поради недостига на материали за писане. Въпреки това векове по-късно текстът може да бъде възстановен чрез осветяване на ръкописите с флуоресценция или светлина с различна дължина на вълната.

С помощта на тези методи изследователите вече са разшифровали 74 ръкописа, но последната находка е особено специална - тя съдържа превод, който е с един век по-стар от най-старите гръцки преводи, включително "Синайският кодекс" (Codex Sinaiticus).

"Традицията на сирийското християнство познава няколко превода на Стария и Новия завет", казва Кесел в изявлението си. "Доскоро бяха известни само два ръкописа, които съдържат старосирийския превод на евангелията".

Преводът - написан за първи път през III в. сл. н. е. и преписан през VI в. сл. н. е. - все още не е публикуван изцяло, но предлага малко повече подробности от гръцкия превод на Матей, 12 глава. В стих 1 от гръцкия превод едно изречение гласи: "по това време Исус мина през житните поля в събота; и учениците Му огладняха и започнаха да берат житните класове и да ядат", докато откритият от Кесел сирийски превод завършва с "започнаха да берат житните класове, да ги търкат в ръцете си и да ги ядат".

"Григорий Кесел е направил голямо откритие благодарение на задълбочените си познания за старите сирийски текстове и особеностите на писмеността", добавя Клаудия Рап, директор на Института за средновековни изследвания към Австрийската академия на науките. "Това откритие доказва колко продуктивно и важно може да бъде взаимодействието между съвременните цифрови технологии и фундаменталните изследвания при работата със средновековни ръкописи."

Източник: IFLScience