През 2020 г. станахме свидетели на арт инсталация, състояща се от робо уста и нос, която пее безспирен поток от молитви, генериран от изкуствен интелект.

Тази инсталация представлява „експеримент, чиято цел е да проучи възможностите за създаването на нещо, което се доближава до божествените и предизвикващи благоговение същества, като изпълнява потенциално безкрайна поредица от религиозни рутини и църковни служби посредством самообучаващ се софтуер“, пишат авторите на тази технология в своя сайт.

Крайният ефект е леко зловещ и доста забавен. Убедете се сами:

Гледката отпред е също толкова смущаваща.

>

От създаването си през 2011 г. досега робо устата определено претърпява развитие (макар че ужасяващия дизайн остава същият). Само чуйте как е звучала преди.

Екипът, отговорен за най-новия музикален проект, има за цел да накара слушателите да се замислят както за изкуствения интелект, така и за вярата.

„Във всичките форми на религиозни вярвания връзката и общуването с свръхестественото се осъществява чрез различни начини на медитация и молитва – пише екипът. – Какво се случва с един самообучаващ се софтуер, който изпълнява почти всички молитви – канонични или лични – познати на човечеството?“.

Източник: IFLScience