Хората, които се придържат към петте правила на будизма, вероятно са по-устойчиви на стрес и по-малко предразположени към депресивни състояния. Това сочат резултатите от ново изследване. Тези пет правила – един своеобразен етичен кодекс, чиято цел е да прогони страданието и да помогне на последователите на будизма да постигнат просветление – вероятно водят и до вътрешно спокойствие и равновесие. Според изследователите това от своя страна може да доведе до едни по-общи ползи за психичното здраве.

Авторите на новото изследване пишат, че личностната черта невротизъм, която се характеризира с редица отрицателни емоции, включително гняв, тревожност и раздразнителност, е основен рисков фактор за депресията (особено в стресови времена като днешните). Клинично значимият депресивен симптом обикновено се дължи на взаимодействието на чертата невротизъм с житейски стресор", казват те.

От друга страна, изследователите обясняват, че петте правила на будизма са свързани с подобряването на полезни качества като "самоефикасност, устойчивост [и] спокойствие" – всички те могат да ни предпазят от психическите страдания. Ето защо те решават да проверят как точно придържането към тези пет морални поведения влияе на връзката между невротизма, стреса и депресията.

Въпросните пет правила ни призовават да се въздържаме от убийство, кражба, прелюбодейство, лъжи с лоши намерения и употреба на упойващи вещества. На пръв поглед някои от тях изглеждат изключително лесни за спазване, но трябва да имате предвид, че ограничението за убийство важи не само за хора, а и за всички останали живи организми. С други думи, размазването на комар също се счита за нарушение на кодекса.

За да проведат изследването си, авторите на проучването набират 644 възрастни тайландци, които попълват серия от въпросници, включително Опис на невротизма, Скала на възприетия стрес, Подскала на депресията и Подскала на петте концепции от Описа на вътрешната сила.

Резултатите показват, че макар и спазването на петте правила да не влияе пряко върху връзката между невротизма и депресията, то значително намалява вероятността от развитие на депресивни симптоми поради възприемания стрес.  Например сред участниците с ниски нива на придържане към предписанията всяка точка по скалата за възприеман стрес се свързва с увеличение с 0,273 точки по скалата за депресия. От друга страна, при тези с висока степен на придържане към предписанията показателите за депресия се увеличават само с 0,157 точки за всяка точка по скалата за стрес.

"Спазването на Петте правила смекчава ефекта на възприетия стрес върху депресията", пишат авторите на проучването и добавят, че "хората с високи нива на спазване на Петте правила е по-малко вероятно да развият депресивни симптоми".

Макар че проучването не се стреми да установи причинно-следствена връзка зад този очевиден ефект, изследователите предполагат, че "механизмът на промяна на спазването на Петте правила може да е подобен на уравновесеността. Той вероятно успокоява ума и живота и позволява [на хората] да придобият повече самосъзнание, което би намалило усещането за стрес, което изпитват.“

Освен това, въпреки факта, че 93% от участниците се определят като будисти, изследователите твърдят, че религиозните убеждения може да не са предпоставка за извличане на полза от петте заповеди. По същия начин, по който медитацията е преформулирана като "съзнателност", за да се демистифицира понятието, авторите са категорични, че петте правила на будизма могат да бъдат представени като набор от поведения, а не като религиозна доктрина, като по този начин практиката става по-приемлива и за небудистите.

Изследването е публикувано в списание PLOS ONE.

Източник: IFLSciencе