Международен екип от учени разкрива изненади за родословното дърво на най-едрите сухоземни животни, с многочислена популация в миналото, а днес застрашени от изчезване.
Проучването е базирано върху сравнение на геномите на седем вида, сред които живи и изчезнали – слонове, мамути и мастодонтите. Специалистите са дешифрирали генетичната последователност на представители на единствените три вида останали слонове на планетата - Африкански саванен слон, Африкански горски слон и Азиатски слон, и на изчезнали видове вълнести мамути от Северна Америка и Сибир, колумбийски мамут, древни слонове с прави бивни и американски мастодонти.

Изследователите са установили, че въпреки близките си сходства, Африканските саванни слонове и Африканските горски слонове спадат към отделни видове, живели в почти пълна изолация едни от други през последните половин милион години.

Специалистите са открили и многобройни случаи на обмен на гени (кръстосване) между различните видове изчезнали слонове - практика, която не се е запазила при съвременните видове. Откритието обяснява защо древните мамути успешно са оцелявали дълго време в разнообразна заобикаляща ги среда.

Особено любопитен е случаят с изчезналите слонове с прави бивни - най-едрите сред изследваните видове. Представителите на вида, достигали на височина до четири метра и тегло 15 тона, навремето са обитавали Европа и Азия.