Хората сме устроени така, че слушаме избирателно. Прихващаме определени фрази от околните, и сме склонни да ги смятаме за по-кадърни от нас, а оттам и фразите – за по-модерни. Затова и ние – без да се замисляме – започваме да ги употребяваме.

И понеже събеседниците, пред които ги използваме, вероятно също имат тази склонност, те не изразяват несъгласието си с новите ни речникови придобивки. Преди да се усетим, всички се разхождаме и си разменяме крайно неподходящи изречения.

После се чудите защо светът кипи от войни и конфликти? Или защо толкова много корпоративни организации наемат психотерапевти?

Един психолог би искал да изкорени враждебността от речника ни.

Адам Галински, професор по бизнес и председател на ръководния отдел на Columbia Business School, вярва, че една фраза е особено проблемна.

Не, не става въпрос за „Обичам те“. Нито за „Мисля, че имаме роднинска връзка“.

Всъщност е доста често срещана - „Трябва да поговорим“.