Една неочаквана фраза може да ви помогне да получите това, което искате. 

И тя е: „Вероятно ще откажете, но...“

Един учен спира 640 души по улиците на Франция. И се обръща към тях с молба да направят дарение за организация в помощ на деца в нужда. Но начинът, по който ги пита, оказва влияние върху желанието им да дарят. 

50 процента от хората са запитани така: 

Вероятно организациите за деца със здравословни проблеми ви интересуват. Чудя се дали бихте ни помогнали, като направите дарение?
А другата половина по малко по-различен начин: 

Вероятно организациите за деца със здравословни проблеми ви интересуват. Вероятно ще откажете, но се чудя дали бихте ни помогнали, като направите дарение?

39 процента (125 души) от втората група даряват средно по 2,25 евро, докато едва 25 процента от хората в първата група правят дарение (средно по 2,44 на човек).

Подобни фрази работят, защото докосват един интересен аспект от човешката психология: хората предпочитат да действат, водени от свободната си воля.