Уикипедия казва, че мантрата е религиозна сричка, дума или стихотворение, обикновено написана на санскрит. В зависимост от школата и философията, свързана с мантрата, тя може да бъде използвана по различен начин. Преди всичко тези думи създават вибрации, които карат практикуващия ги да се съсредоточи и вглъби в себе си. Понякога мантрите се използват при религиозни церемонии, за натрупване на благосъстояние, за избягване на опасности или за премахване на враговете. Мантрите произлизат от Индия във ведическия индуизъм, а по-късно са възприети от будистите и джайнистите. Понастоящем мантрите се използват в най-различни духовни практики.

Думата мантра е санскритска дума, състояща се от корена man – „manas – съзнание“ и наставката – tra, означаваща „инструмент, средство“. Ето защо буквално „мантра“ означава „инструмент на съзнанието“. Мантрите са предназначение за освобождаване на ума от илюзията и материалната обвързаност. Монотонното пеене (напяване) е процес на повтаряне на дадена мантра.

Днес мантрата придобива все по-популярен смисъл. Някои я възприемат като наричане – дума, заредена с положителна енергия, която трябва да си повтаряме всеки ден; или девиз; или някакво словосъчетание, което да ни окрилява в определен момент и да ни дава духовна сила и спокойствие.

Неслучайно книгите по самоусъвършенстване са пълни с такива мантри, които трябва да се повтарят всеки ден, за да „лекуват“ душата. Повечето психолози смятат, че тялото се разболява тогава, когато душата страда.