С напредването на технологията на тъчскрийните изглежда писането на ръка е съвсем в запад. Според нов доклад британчетата дори трябва да се борят, за да успеят да задържат правилно писалките и моливите си. Децата не идват на училище със силата на ръцете и със сръчността, с която идваха преди десет години, обяснява педиатъра-терапевт Сали Пейн. “Децата, които идват при нас в училище не могат да държат добре моливите, защото не притежават основни двигателни умения”, коментира тя. Писането на ръка използва мускулите на ръката по съвсем различен начин от начина, по който ти използва работата с екраните на мобилните устройства.

Моторната дисграфия, или затрудненията при писане с ръка заради липса на двигателните умения, необходими за това, е сериозен проблем на модерното общество и е необходими родителите да му обърнат сериозно внимание. Но и мненията в науката започват да се различават, като например учените и учителите имат разногласия за това дали е полезно да се учи отмиращото изкуство на писането с ръка и особено използването на курсив. При него отделните символи се свързват с удобни и красиви свързващи дъги и ръкописни елементи. Според някои мнения писането в курсив е полезно за мозъка, а според други е анахронизъм и излишно.

Science Alert