В продължение на векове това беше книгата, която хората не можеха да разчетат и разберат. Но може би идва краят на тази мистерия. И не благодарение на гениален преводач, а на машините и техния изкуствен интелект.

Ръкописът се състои от 240 страници текст, написани на сложен, странен и непознат език и изпъстрени с диаграми и илюстрации. Дори има и разгъващи се страници, което е доста странно за средновековен ръкопис. И никой не разбираше какво пише в книгата – значението на текста убягваше на човечеството в продължение на векове.

Виж още: Упоритите букви на Войнич

Днес канадски компютърни учени направиха пробив по темата.

Екип от учени от университета в Албърта използваха изкуствен интелект, за да разкодират древния ръкопис. Te приложиха метод, наречен алгоритмично декриптиране, за да разкрият подлежащия и скрит език, който изгражда “думите” на книгата. Те са тествали предварително своя алгоритъм при 380 различни превода на Декларацията за човешки права и са успели да идентифицират езиците в 97% от случаите. Според изкуствения интелект текстът не е написан на арабски, както екипът е предполагал, а вероятно на иврит, като е дал и други потенциални езици, които не са били характерни за Средновековието.

След опит да разкодира първите 10 страници на текста се е оказало, че 80% от думите са били откриваеми в речник по иврит. Но екипът още не знае дали образуват смисъл, когато са подредени заедно. 

Science Alert