Верен приятел сте

По правило интровертите са много лоялни и честни хора. Това е така, защото енергията им зависи от вътрешни фактори, а не от другите хора. Затова им е по-лесно да бъдат открити и прями.

Понякога обичате да не правите нищо

Екстровертите постоянно са в движение – скачат от едно занимание на друго, а за интровертите е важно да имат много свободно време насаме. Ако за вас обикновеното „нищоправене“ е най-добрият начин да се отпуснете и да възстановите силите си, значи най-вероятно сте интроверти.

Не отговаряте веднага на съобщенията

Не сте залепени за телефона си. Ако видите, че ви е дошло съобщение от приятел, го прочитате и отговаряте тогава, когато сте готови. В края на краищата сте свикнали да правите всичко в свой собствен ритъм.

Доверието ви трябва да се заслужи

За интроверта може да е трудно да намери приятел, който ще уважава обърнатата му навътре природа. Затова, когато говорим за приятелство, на вас ви трябва повече време, за да се доверите. От друга страна това означава, че няма да ви нараняват толкова често, колкото екстровертите, и че ваши приятели наистина ще станат само онези, на които можете да се доверите.

Пишете

Много интроверти са писатели. Или кариерата им е свързана с писменото слово, или им е приятно да пишат за удоволствие в свободното си време. Това е техният начин истински да се свържат със своето Аз – своеобразно морално презареждане.