Хората, които обясняват на другите, че са "дълбоко интровертни" може да поспрат да го правят и да се замислят че всъщност човешката личност има много нюанси. Това посочва американският сайт Business Insider, цитиран от Мениджър NEWS. Според ново изследване от САЩ, интровертите са най-вече четири типа. Те са следните: 

- Социален интроверт. 

- Мислещ интроверт.

- Неспокоен интроверт. 

- Сдържан интроверт. 

Всички тези типове сформират т.нар. STAR система (от първите букви на всяко от описанията на четирите групи на английски език - social, thinking, anoxious и reserved). Първият тип на социалните интроверти, колкото и парадоксално в известен смисъл да звучи, се описва като "хора, които предпочитат да общуват в малки групи, вместо в големи, или просто да се движат наоколо сами". Тези хора не винаги се чувстват тревожно в големите групи, просто им е по-добре в по-интимен контекст. 

Втората група на мислещите интроверти, според учените, обхваща хората, които са с внимание, насочено навътре към себе си, най-вече размишляващи, рефлективни. Третата е тази на интровертите, които се отличаватс това, че искат да бъдат сами, защото се чувстват странно и неловко сред други хора. Те често прекарват време в спомени за негативни изживявания от миналото. Последните са хората, които винаги мислят, преди да кажат нещо или да постъпят някак. 

Т.нар. STAR система е развита от психолози от Щатите, сред които и Джонатан Чийк - професор по психология от американския колеж Уелсли. За целта авторите изследвали около 500 души на възраст между 18 и 70 години. Те разгледали отличаващи пациентите черти и особености като афинитета им към самотата и честотата на насочване на мисълта през деня към мечти и минали ситуации, с което се бяга от действителността. 

Целта била да се промени начинът, по който психолозите гледат на интровертните пациенти, така че психолозите да започват да анализират поведението на хората, изхождайки от тяхната интровертност, вместо интровертността да бъде крайна точка на анализа им. Освен това, идеята била да се опровергае масовото схващане, че ако не си екстровертен или убедителен, ти задължително си интроверт. Учените подчертават, че личността има много повече нюанси от това. 

Сайтът nymag разказва още по темата и предлага тест, с който потребителите могат да разберат от кой тип интровертни хора са. Разбира се, тестът не е абсолютно мерило - всичко в изследването на човешката личност има доза относителност, но служи за опознаване на самия себе си, според създателите му.