Песимистичните прогнози за климатичната промяна често включва сценария, където повишеното равнище на океаните и моретата поглъща части от повърхността по бреговете на континентите. Но в далечното минало на Земята надигащата се вода може би е отключила съвсем различен вид опустошение.

Масово засушаване, което се е случило преди около 5 милиона години, е направило така, че Средиземно море буквално се е изпарило. И сега учените смятат, че това може би е предизвикало извънредна вулканична активност в региона. Тогава морето е било отрязано от Атлантическия океан и без пресен запас от вода Средиземноморието е преживяло сериозна суша, като морето е изчезнало напълно в рамките на около хиляда години. Според учените това не може да се е случило без да е имало активизиране на вулканичните райони около и под морето.

“Това, което се случва на повърхността на водата, като например внезапно спадане на нивото на морската и океанска вода, причинява промяна на налягането вътре в земната кора и има ефект върху производството и динамиката на магмата.”

А сега учените смятат, че обратният сценарий също е възможен, когато нивото на водата се покачи. Тогава магмата може да бъде “изстискана” от камерите, в които се намира и да предизвика сериозна вулканична активност.

Science Alert