На 25 април двойно слънчево изригване предизвика прекъсвания на радио сигнала в Азия и Австралия. Основният виновник за това е слънчевото петно AR2993, което в рамките на кратък период от време изхвърля две слънчеви изригвания от клас M1, предава spaceweather.com.

Слънчевите изригвания представляват експлозивен процес на отделяне на електромагнитна радиация. Клас M са умерено силни и могат да предизвикат смущения в някои радиочестоти и понякога да изложат астронавтите в космоса на нива на радиация, които са по-високи от обичайното.

Според физика Дийн Песнел от космическия център „Годард“ на NASA слънчевото петно AR2993 е средно като размер, но площта му е стотици милиони квадратни километра. Ако поставим Земята в неговия активен регион, тя ще изглежда като яйце в гнездо.

Слънчевите петна представляват региони от Слънцето, чието магнитно поле временно е усилило интензитета си и е много по-силно от околното. Тези магнитни сили блокират потока на горещ газ, идващ от интериора на Слънцето. Вследствие на това слънчевите петна стават много по-студени от обкръжаващите ги региони. Слънчевите изригвания се образуват, когато линиите на магнитните полета край слънчевото петно се реорганизират експлозивно.

Понякога тези радиационни изхвърляния могат да предизвикат и коронални изхвърляния на маса, които представляват експлозии от слънчева плазма.

Слънцето бе особено активно през последните няколко седмици. Множество слънчеви петна изхвърлиха слънчеви изригвания.

В момента Слънцето се намира в слънчев цикъл 25 – 25-ия, откакто започват формалните му наблюдения през 1755 г. Броят на слънчевите петна в този цикъл се увеличава. Очаква се да има най-много през 2025 г., което означава, че по това време можем да очакваме както повече слънчеви бури, така и повече сияния.

Очаква се някои от тези слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса да бъдат много по-силни от сeгашните двойни M1. На 19 и 20 април различно слънчево петно например (AR2992) изхвърли мощно слънчево изригване от класа X, който е 10 пъти по-мощен от M и може да предизвика радиационни бури, които смущават сателитите, радио комуникациите и дори електрозахранващите мрежи на Земята. Нашата планета остана сравнително незасегната от въпросното X-изригване, тъй като слънчевото петно не бе обърнато директно към нас.

Големите слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса могат да предизвикат и прелестни сияния на по-нетипични места. Когато короналните изхвърляния на маса ударят магнитното поле, обграждащо Земята, заредените частици от Слънцето могат да преминат по магнитните линии, водещи началото си Северния и Южния полюс, и да си взаимодействат с газовете в атмосферата. По този начин се отделя енергия под формата на фотони и се образуват изключително красивите полярни сияния.

Източник: Live Science