Те ни наблюдават от десетилетия. Дебнат всяко едно наше движение. Изучават поведението ни. Знаят програмата ни. И крадат чипса ни.

Шегата настрана, но чайките по крайбрежието на Бристол малко или много отговарят на това описание. Учени, изучаващи поведението на тези птици, откриват, че те са се приспособили толкова добре към градската среда, че знаят къде и по-важното – кога – да търсят храна.

Малко преди междучасията, в които учениците решават да хапнат това, което са си взели за закуска или обяд, по покривите в района на едно от местните училища могат да бъдат забелязани всевъзможни чайки.

Учени преброяват най-много птици в 11:15 и 12:45 – точно когато в училищния двор има най-много деца. Самите междучасия са в периода 11:00 – 11:20 и 12:20 – 13:00.

„Когато отидохме в училището за първи път, учениците нямаха търпение да ни разкажат за чайките, които ги навестяват по обед – коментира Анук Спелт, изучаващ поведението на градските чайки в Бристолския университет. – И наистина, нашите данни показват, че броят на чайките е най-голям не само по време на обяд, когато изяждат останките от храна, но и малко преди началото на училищния ден и преди първото междучасие, когато децата хапват нещо дребно.“

Предишни проучвания са показвали, че градските чайки бързо разпознават местата, подходящи за намиране на храна, но умението да „предсказват“ кога тя ще се появи там, е една от причините тези птици да се чувстват особено добре в тези среди (макар и броят им в дивата природа като цяло да намалява).

Ето защо през лятото на 2018-а изследователи прикрепят GPS устройства на дузина чайки от вида Larus fuscus и започват да ги наблюдават в продължение на месец. Фокусът пада върху три основни места за хранене в близост до гнездата им: парк, училище и център за отпадъци. Екипът преброява и чайките, които се намират на всяко едно от местата.

„Както и в училището, така и в центъра на отпадъци се наблюдава струпване на чайки малко преди училищните междучасия и преди боклукът да бъде разтоварен. Това подсказва, че птиците сам там специално за храната“, пишат авторите.

Интересното е, че през уикендите, когато училището и центърът за отпадъци са затворени, чайките с GPS устройствата не посещават тези места толкова често.

Що се отнася до търсенето на храна в парка, това изглежда е по-скоро свързано с естествените ресурси, отколкото с човешката дейност. Чайките, участващи в изследването, посещават парка предимно в сутрешните часове. "Въпреки че на всеки му се е случвало да вижда как чайките крадат храната на хората в парковете, нашите посещаваха парка рано сутринта - казва Спелт. - Това вероятно се дължи на факта, че земните червеи и насекомите могат да бъдат открити предимно по това време."

Изследването е публикувано в Ibis.