Нарочното оставяне на ума да се рее води до формирането на по-дебел кортекс в определени области на мозъка, откри ново изследване.

Оказва се, че направляваното на реенето на ума е когнитивно умение, което може да бъде полезно в определени контексти.

Например, може да ни позволи да разиграем умствено идващи събития, или да разрешим проблеми, с които се сблъскваме.

С други думи, може да ни позволи нашия мозък да разиграе възможни бъдещи сценарии за нас.

Така реенето на ума далеч не винаги е загуба на себеконтрол, която неминуемо води до грешки, рано или късно.

Ключът към разликата е дали реенето на ума е нарочно и контролирано или не.