Учените са открили, че белите дробове играят много по-сложна функция в телата на бозайниците, отколкото се смяташе преди. Новите данни показват, че освен дишането белите дробове също играя роля и в производството на кръв.

При експерименти с мишки учените са открили, че те произвеждат опвече от 10 милиона кръвни клетки за един час, изравнявайки се с голямата част от кръвни клетки в кръвопотока на животните. Тези данни директно противоречат на десетилетната хипотеза, че всички кръвни компоненти се произвеждат от костния мозък.

Учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско също откриха неизвестен източник от кръвни стволови клетки, който прави това в тъканта на белите дробове.  Преди за тези клетки погрешно се смяташе, че се намират основно в костния мозък.

“Това, което наблюдавахме при мишките дава сериозно основание да се очаква, че белите дробове играят ключова роля за производството на кръв и при хората,” коментира Марк Луни, един от авторите на изследването.

Източник: Science Alert