"Светът отчаяно се нуждае от теб". С тази фраза известният биолог Е. О. Уилсън започва своето писмо, отправено до всеки млад учен на планетата.

Правейки кратко резюме на една от своите книги, той дава съвети, които е натрупал през живота си, и ни напомня, че почудата и креативността стоят в центъра на научния живот.

Налични са субтитри на български.