Ново изследване показа как спомените от стреса могат да се предадат от едно поколение на следващото, като се “излъчат” от една клетка към друга и от майка на дъщеря.

Изследването е било проведено върху мишки и е показало, че спомени на страх, свръзани с определена миризма, могат да се предадат от родител на дете, без детето никога да е имало контакт със самата миризма.

Процесът, познат като епигенетика, не означава, че самите гени се променят от стресиращи събития. По-скоро означава, че има промени в начина, по който тези гени се подреждат и изразяват.

Изследването, публикувано наскоро в изключително престижното списание Science, осигурява доказателства в подкрепа на противоречивата теория, че “спомени” могат да се предават чрез генетичен код.

Много учени продължават да са скептично настроени към епигенетиката, защото механизмът не е бил потвърден.

“Транс-генерационното (или през-поколенческо) епигенетично унаследяване не е разрешено поле на изследване. По-скоро е в непрекъснат процес на развитие.

В изследванията, които документират епигенетични унаследявания от родители към  деца, не е ясно какво точно се предава и разбирането за феномена на молекулярно ниво е изключително трудно поради сложността на процесите.

Ние имаме само пример за един епигенетичен спомен, който е предаден и ние може да го видим под микроскоп.

Но това е само едно парче от голям пъзъл,” обяснява Професор Сюзан Стром, биолог от университета на Калифорния в Санта Круз, която е водещ автор на изследването. 

Източник: Psy Blog