Как спомените могат да се предадат генетично на поколенията

28 ноември 2016 г., 17:10
2502

Copyright: ESB Professional / Shutterstock

Оказва се, че спомени могат да се предадат чрез генетичния код от едно поколение на друго.

Ново изследване показа, как спомените от стреса могат да се предадат от едно поколение на следващото като се “излъчат” от една клетка към друга и от майка на дъщеря.

Изследването е било проведено върху мишки, и е показало, че спомени на страх, свръзани с определена миризма, могат да се предадат от родител на дете без детето никога да е имало контакт със самата миризма.

Процесът, познат като епигенетика, не означава, че самите гени се променят от стресиращи събития. По-скоро означава, че има промени в начина, по който тези гени се подреждат и изразяват.

Изследването, публикувано наскоро в изключително престижното списание Science, осигурява доказателства в подкрепа на противоречивата теория, че “спомени” могат да се предават чрез генетичен код.

Много учени продължават да са скептично настроени към епигенетиката, защото механизмът не е бил потвърден.

“Транс-генерационното (или през-поколенческо) епигенетично унаследяване не е разрешено поле на изследване. По-скоро е в непрекъснат процес на развитие.

В изследванията, които документират епигенетични унаследявания от родители към  деца, не е ясно какво точно се предава и разбирането за феномена на молекулярно ниво е изключително трудно поради сложността на процесите.

Ние имаме само пример за един епигенетичен спомен, който е предаден и ние може да го видим под микроскоп.

Но това е само едно парче от голям пъзъл,” обяснява Професор Сюзан Стром, биолог от университета на Калифорния в Санта Круз, която е водещ автор на изследването. 

Източник: Psy Blog

Коментари