“Поплачи си и ще ти олекне!“ – кой не е чувал този израз? Оказва се, че в него има много повече логика, отколкото въобще сме предполагали.

Когато плачем, в тялото ни настъпват редица процеси – както емоционални, така и физически. В този момент хормоналният баланс се нарушава, но нашият организъм активира специален механизъм за регулиране.

Защо плачем?

Първо, не плачем единствено и само, когато сме емоционални. Ако ни влезе нещо в окото, то се насълзява и изхвърля вредната частица. Друг път то се насълзява, действайки като своеобразен лубрикант.

Как стоят нещата с „емоционалните“ сълзи? Това е реакция, присъща единствено и само за хората. Има няколко теории, една от които е доста сходна с тази защо всъщност се изчервяваме. В повечето случаи емоционалните сълзи изпълняват ролята на сигнал за останалите хора – те им показват, че вие сте тъжни. Не е лесно да изфабрикуваме подобна реакция. Сълзите замъгляват зрението ни, като по този начин ни правят беззащитни и уязвими. Хората около нас получават сигнал, че ние имаме нужда от тях, трябва да бъдем успокоени и т.н. От еволюционна гледна точка всичко това насърчава комуникацията с хората, близки до вас и дори шансът ви за оцеляване.