Едно актуално проучване слага край на популярното схващане, че майките са несравнимо по-добри от бащите в умението да усещат нуждите на малките си деца.

Изследователи от френския Université Jean Monnet Saint-Etienne са установили, че родителите от двата пола имат еднакви способности да идентифицират плача на своите бебета. При това, тази способност зависи не от пола, а от времето, което съответният родител прекарва с детето, казват учените, водени от Никола Матевон. При проведените експерименти е записан плачът на 29 бебета на възраст от 53 до 153 дни. Малките деца са били от Африка и от Европа, за да бъде елиминирано потенциалното въздействие на локални културни норми. Всеки от участвалите в експеримента родители е трябвало да чуе 3 различни записа от плача на 5 бебета, включително на тяхното собствено дете.

Резултатите показват, че родителите, които прекарват поне по 4 часа на ден с децата си разпознават гласа на потомците си в средно над 90% от случаите. При това майките показали 98% точност, а бащите 90%. Изводът на изследователите е, че хипотезата за „майчиния инстинкст” е погрешна, защото не отчита времето, което бащите прекарват с децата си.