Социолозите са наясно с факта, че сме предубедени към хората, които плачат по време на филми и често гледаме на тях като на емоционално слаби. Рядко това се тълкува като признак за психическа устойчивост. Но ако успеем да оставим настрана негативните си стереотипи, можем да видим как този тип емоционални изблици могат да ни помогнат в социален план. Всъщност това ни позволява да установим по-добра връзка с другите, тъй като те виждат колко добре се отнасяме към техните емоции.

Защо плачът по време на филми всъщност означава, че сте психически издръжливи

Плачът по време на филми означава, че имате умения на емпат. Емпатията ви позволява да разберете как трябва да се чувства някой друг въз основа на това, което знаете за ситуацията, която той преживява, или по наблюдаваното му поведение.

Командир Диана Трой от телевизионния сериал "Стар Трек: Следващото поколение" е най-добрата препратка в популярната култура по отношение на емпатичния или съпричастния човек.

Ако плачете по време на филми, това означава, че притежавате способността да се свързвате с емоционалното състояние, което изпитва друг човек, въз основа на ситуацията, в която е изпаднал, или заради изражението на лицето му.

Въпреки че знаете, че тази болка принадлежи на някой друг, например на герой във филма, вие сте запознати добре с чувството да те боли, да скърбиш, да копнееш или да се радваш и можете да съчувствате на друго човешко същество, което проявява същата емоция.

Емпатите трябва да са психически издръжливи, защото емоционалните изблици могат да бъдат изключително изтощителни във физически план. Подобна връзка с останалите хора на планетата е важно социално умение, което често се пренебрегва или подценява. Умението да се припознавате в тях, в техните чувства и съдби, ще ви помогне да постигнете успех в образованието, кариерата и романтичните си партньорства.

Плачът по време на филми се свързва с емоционалната интелигентност, екстравертността и самооценката

Учените, изследващи плача по време на филми, установяват, че няколко личностни черти са свързани с плача и тъгата. Те включват емпатия, екстраверсия, женственост, самооценка и предишни нива на стрес.

Жените, които са плакали по време на филм, също така са съобщили на изследователите, че са тъжни след филма. Обратно, мъжете, които са плакали, не са съобщили за никаква емоционална връзка с филма.

Психически издръжливите хора обикновено поемат водещата роля в социалните взаимодействия. А това, изглежда, противоречи на представата за човек, който плаче на кино. Въпреки това е изненадващо, че една от личностните черти, които се открояват в гореспоменатия експеримент, е имено екстровертността.

Изследователите установяват, че тези личностни черти са свързани с плача по време на филми. Към тях можем да добавим и силата на егото или нивата на самооценка, което само по себе си е психическата издръжливост, при която човек знае, че е достоен за уважение.

Може да се каже, че хората, които плачат по време на филми, имат предимство пред останалите. Улавянето на емоционални сигнали въз основа на тона, изражението на лицето, езика на тялото, микроизраженията и интуицията ви помага да прецените дали вашите събеседници са доволни или недоволни.

Това е видът информация, която специалистите по маркетинг използват, за да определят предпочитанията на потребителите за или против даден продукт.

Източник: Power of Positivity