Австралийски учени са намерили решение на проблема с трилионите фасове, които се изхвърлят всяка година, съобщава Science Alert.

Изследователите  твърдят, че огнеупорни тухли, направени с фасове могат да спестят енергия и да помогнат за решаването на глобалния проблем със замърсяването.

Цигарените филтри са трудно биоразградими и трябва да минат години преди да изчезнат напълно. Тежки метали като арсен, хром, никел и кадмий се процежда през филтрите в почвата и канализациите.

"С години съм си мечтаел за намиране на устойчиви и практически методи за решаване проблема със замърсяването от фасове", казва Абас Мохажерани, преподавател в Училището по инженерство RMIT.

Около 6000 милиарда цигари се произвеждат всяка година, което води до 1,2 милиона тона отпадъчни фасове. Очаква се тези цифри да се увеличат с повече от 50 на сто до 2025 г., което се дължи основно на нарастването на световното население.

В Австралия, хората пушат около 25 до 30 милиарда цигари с филтър годишно. От тях около 7 милиарда се превръщат в боклук. Огнеупорните тухли, с добавени фасове са по-леки, с по-добри изолационни свойства, което на свой ред означава намаляване на отоплителните разходи.