Вероятността хората, които страдат от биполярно разстройство, да умрат преждевременно е до шест пъти по-голяма в сравнение с онези, които нямат въпросното заболяване, сочи мащабно проучване.

Това, което наистина поставя резултатите в перспектива, е, че биполярното разстройство увеличава риска от смърт много повече, отколкото пушенето или дори до известна степен възрастта.

Изследователският екип анализира данни от голямо, дългосрочно проучване, наречено Prechter Longitudinal Study of Bipolar Disorder, както и данни от анонимни пациентски досиета, събрани в здравни клиники на Мичиганския университет.

Prechter включва данни от наблюдения на 1128 участници, 847 с биполярно разстройство и 281 без такова.

Данните от клиниките включват 18 561 пациенти, 10 735 с биполярно заболяване и 7826 без такова.

В един от двата набора от данни, които изследователите от Мичиганския университет анализират, при диагноза с биполярно разстройство вероятността някой да умре през 10-годишен период е шест пъти по-голяма, отколкото при човек, който не страда от него.

За сравнение, в същата кохорта рискът от смъртност е бил 2,3 пъти по-голям, ако човек е бил на възраст над 60 години. Рискът от смъртност за хората, които в миналото са пушили, е бил 2,5 пъти по-висок от този за тези, които никога не са пушили.

Психиатърът от Мичиганския университет Мелвин Макинис, който ръководи програмата "Прехтер" и е съавтор на статията, казва, че е бил изненадан от това колко висок е рискът от преждевременна смърт при хората с биполярно разстройство.

"И в двете извадки установихме, че биполярното разстройство е много по-рисково за преждевременна смърт, отколкото тютюнопушенето", казва той.

"През годините са били прилагани всякакви програми за превенция на тютюнопушенето и осведоменост за сърдечносъдовите заболявания, но никога не е имало кампания от такъв мащаб за психичното здраве."

Биполярното разстройство е категория диагнози за разстройство на настроението, включена в DSM-5, която се използва за описание на групи от симптоми, които могат сериозно да повлияят на качеството на живот на човека.

Хората с биполярно разстройство преживяват ясно изразени периоди на "високо" (маниакално или хипоманиакално) и "ниско" (депресивно) настроение, които продължават няколко дни или седмици, въпреки че тези епизоди обикновено се появяват между периоди на нормално настроение.

Както маниакалните, така и депресивните епизоди носят рискове за хората, които ги преживяват, и именно те могат да повлияят на продължителността на живота им. При маниакалния полюс чувствата на еуфория, импулсивност, разсеяност и възбуда могат да накарат хората да вземат рисковани и понякога опасни решения. При депресивния здравето и хигиената често остават на заден план и съществува по-висок риск от самонараняване и самоубийство.

Въпреки че смъртните случаи вследствие на самоубийство се дължат често на психични заболявания, проучването подчертава косвеното въздействие, което биполярната болест може да окаже върху съкращаването на продължителността на живота на човека с до 8-10 години.

През 2021 г. докладът на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за водещите причини за смърт не включва никакви психиатрични заболявания, което, както посочват авторите, е така, защото докладваната причина винаги е най-непосредственото състояние (неща като сърдечно заболяване, инсулт или чернодробно заболяване). Техните констатации могат да помогнат за преодоляване на този пропуск в разбирането на това как психиатрично заболяване като биполярното разстройство може да отнеме години от живота на човек.

Например злополуките (непреднамерени наранявания) са водеща причина за смърт, за която хората са изложени на по-висок риск по време на маниакални епизоди. Ракът също е водеща причина за смърт и тъй като до 70 % от хората с биполярно заболяване пушат (много повече от средния процент за света - 20 %), те са изложени на по-висок риск от рак, свързан с тютюнопушенето.

"Биполярното разстройство никога няма да бъде вписано в смъртния акт като основна причина за кончината, но то може да бъде непосредствен или вторичен фактор за смъртта", казва биомедицинският изследовател и водещ автор Анастасия Йокум.

Например в кохортата на Prechter хората с биполярно разстройство са били значително по-склонни от тези без диагноза да имат други здравословни състояния, включително астма, диабет, заболявания на щитовидната жлеза, високо кръвно налягане, мигрена и фибромиалгия.

"Трябва да знаем повече за причините, поради които хората с биполярно заболяване имат повече заболявания и здравно поведение, които застрашават живота им и неговата продължителност, и да направим повече като общество, за да им помогнем да живеят по-здравословно и да имат постоянен достъп до грижи", казва Макинис.

Проучването е публикувано в Psychiatry Research.

Източник: Science Alert