Вашето психично здраве е от значение и много често е в основата и на физическото ви състояние.

Понякога, без да си давате сметка, се чувствате нещастни, непълноценни, неудовлетворени, без да можете да посочите конкретна причина за това.

Възможно е да страдате от хормонален дисбаланс или да имате нужда от друг вид помощ.

Всъщност животът ви изобщо вероятно не е толкова лош, просто вашата вътрешна нагласа е такава, че го прави по-черен, отколкото е.

Ето кога трябва да потърсите помощ за психичното си здраве:

1. Не можете да спите нощем. Или заспивате, но се будите често. Мислите ви са тревожни, често имате сърцебиене нощем. В съзнанието ви се блъскат най-черните мисли.

2. Усещате, че силите и/или мотивацията ви намаляват. Събуждате се уморени и нямате желание за нищо. Всичко, което вършите, ви костват много повече усилия от нормалното.

3. Непрестанно изпитвате безпокойство, тревожност. Чувствате се несигурни. У вас има постоянно усещане за непълноценност, неяснота, стрес.

4. Прибягвате до лекарства, за да се справите с положението. Особено ако става дума за алкохол и наркотици.

5. Често имате панически атаки. Чувствате се под напрежение и изпадате в паника без причина. Понякога атаките са толкова силни, че ви пречат да изпълните ежедневните си задължения и ангажименти.

6. Подложени сте на психически и/или физически тормоз и/или насилие. Ако сте в подобна ситуация, никога не се успокоявайте, че ще отмине. Няма да отмине. Нито пък вие сте виновни. НЕ СТЕ виновни! Нищо не може да оправдае физическата или психическата агресия на един човек над друг. Ако сте жертва на подобно отношение, незабавно потърсете помощ.