Скорошно проучване, проведено от изследователи от университета Нагоя, откри, че микроРНК-то в урината е потенциален и доста обещаващ биомаркер при диагностицирането на тумори на мозъка. Техните открития, публикувани в ACS Applied Materials & Interfaces, показват, че стандартните тестове на урината могат да помогнат в откриването и лечението на тумори на мозъка, а това от своя страна би могло да увеличи шансовете за оцеляване на пациентите.

Често ранното диагностициране на туморите на мозъка е доста трудно, отчасти защото повечето хора се подлагат на компютърна томография или магнитно-резонансна томография едва при появата на първите неврологични проблеми – например обездвижване на крайници, неспособност да говорят и т.н. Когато туморите бъдат открити посредством тези методи, те вече са пораснали до такава степен, че не могат да бъдат отстранени изцяло, а това от своя страна намалява шансовете за оцеляване. Ето защо лекарите се нуждая от точни, лесни и евтини методи за ранно диагностициране на туморите на мозъка.

Напоследък микроРНК-то (миниатюрни молекули от нуклеинова киселина) привлича все по-често вниманието на учените, които искат да го използват като потенциален диагностичен биомаркер на канцерогенните тумори. МикроРНК-то се отделя от най-различни клетки и съществува в стабилно и ненарушено състояние в рамките на извънклетъчните везикули в биологичните течности като например кръв и урина. Изследователите от университета на Нагоя се фокусират върху микроРНК-то в урината като потенциален биомаркер на мозъчните тумори. „Урината може да бъде събрана безпроблемно, без тялото да се обременява по какъвто и да било начин - казва проф. Атуши Нацуме, един от авторите на проучването. - Течната биопсия, базирана на урината, не е проучвана достатъчно при пациенти с тумор на мозъка, тъй като нито една от стандартните методологии не може да извлече микроРНК от урината ефективно по отношение на разнообразие и качество. Ето защо ние решихме да създадем устройство, което е способно тъкмо на това.“

Новото устройство, което изследователите създават, е снабдено с 100 млн. наножици от цинков оксид. То може да бъде стерилизирано и подготвено за масово производство – съответно е подходящо за употреба в реални условия. Освен това може да извлече значително по-голямо разнообразие и количество микроРНК от едва милиметър урина в сравнение със стандартните методи.

Анализът на изследователите на микроРНК-то, събрано с помощта на устройството от урината на пациенти с мозъчни тумори (и такива без), показва, че по-голямата част микроРНК, извлечено от мозъчни тумори, всъщност съществуват в урината в стабилно състояние.

След това учените проверяват дали това микроРНК не може да послужи като биомаркер за мозъчни тумори. За тази цел те използват своя диагностичен модел, базиран на експресията на микроРНК-то в пробите от урина. Резултатите показват, че моделът може да разграничи пациентите с тумор от онези без със сензитивност от 100 процента и специфичност от 97 процента независимо от това колко злокачествен или голям е туморът. Ето защо специалистите заключват, че микроРНК-то представлява обещаващ биомаркер за мозъчни тумори.

Източник: Medical Xpress