Живял някога могъщ крал. Живял добре и охолно, докато един ден до него не достигнала мълва за велик мъдрец с необикновени способности.

Решил кралят да го открие и тръгнал на дълъг път с голяма свита. Прекосил морета и планини и накрая стигнал скромната обител на Мъдреца.

Посрещнали го няколко ученика и кралят, още не слязъл от коня, ги попитал:

- Какви чудеса е сътворил вашият ментор?

- Зависи какво наричате чудеса. Във вашата страна е прието за чудо да се смята ако Бог изпълни нечия воля. А у нас е чудо, когато някой изпълнява волята на Бога.