От години учените провеждат систематични търсения на извънземен живот из Вселената и търсят специалните “технологически подписи” на напредвали цивилизации, като например радио комуникации. И нека да бъдем искрени пред себе си и пред другите – истината е, че ако човечеството намери следа от извънземна цивилизация или ако получи съобщения от такава това без съмнение ще бъде най-грандиозното и значимо събитие в история на човешката раса. Но според ново изследване подобно съобщение може да донесе и риск за хората.

Идеята за заплахата от извънземна цивилизация не е просто често срещан мотив от фантастичните романи и филми. В продължение на десетилетия сериозната наука се отнася с внимание към нея и специалисти от различни области се опитват да анализират дали възможните рискове не натежават повече от възможните ползи за човечеството. В резултат от това някои учени препоръчваха да не предприемаме проекти като SETI и дори да се опитаме да скрием нашата планета. Учените от екипа, провел новото изследване, Майкъл Хипке и Джон Лърнд коментират, че “Изобщо не съществува убедителна причина да приемем добронамереност, като например заради евентуалната мъдрост и доброта, придобити вследствие на развитието на тяхната древна цивилицазия. Намираме за вероятна аналогията, която добре познаваме от историята тук, на Земята: има ли дори и едно общество, което да е имало положителен опит при среща с технологично по-напреднал нашественик?” Отделно, идеята, че едно съобщение може да представлява истинска заплаха за човечеството никак не трябва да се пренебрегва. Като се имат предвид размерите на Вселената и ограниченията в комуникацията, винаги ще бъде по-евтино и по-лесно да се изпрати злонамерено съобщение, което да е насочено към изтребването на една цивилизация, вместо да се изпрати завоевателна флота, ако това изобщо е физически възможно. 

Science Alert