По-долу ще видите силует на въртяща се фигура. В коя посока се върти тя? По часовниковата стрелка или обратно на нея?


Източник: Nobuyuki Kayahara - Procreo Flash Design Laboratory, CC BY-SA 3.0, Link

Ако според вас силуетът се върти по часовниковата стрелка, това означава, че по-активното полукълбо на мозъка ви е лявото. То отговаря за логиката, математическите и езикови способности, паметта и аналитичното мислене.

Ако смятате, че момичето се движи обратно на часовниковата стрелка, по-активното полукълбо е дясното. То е свързано с емоциите, интуицията, музикалността, изобразителното изкуство, невербалното и въображението.

Време е за нещо малко по-сложно: Вгледайте се и се опитайте да промените посоката на движение. Възможно е!

Според автора на Silhouette Illusion Нобуюки Каяхара онези от вас, които успеят, без да си напрягат зрението твърде много, притежават коефициент на интелигентност над 160. Този тип хора имат по-богато въображение и силна интуиция.

В случай че не успеете да промените посоката (или пък го правите с усилие), значи сте по-практични и рационални.

Не вярвате, че това е възможно? Посетете този линк и ще се убедите.