Всеки човек е уникален по свой начин и разбирането на това къде се намираме днес може да ни помогне да се наслаждаваме пълноценно на живота и да се възползваме от всички възможности за развитие, които той ни предлага.

Този тест ще ви позволи да научите малко повече за психологическата си зрялост.

Колко кучета има на изображението?

Вижте тълкуванията на следващата страница.