От време на време срещаме в печата плакатни изказвания като „Банковите чиновници са по-здрави“ и други подобни, подкрепени със статистически данни. Но ако журналистът провери по-внимателно, сигурно ще забележи, че това не се отнася в еднаква степен за всички чиновници, особено за хората с монотонна работа.

Разбира се, много фактори на работното ни място влияят върху нашето здраве. Оказва се, че скуката е един от най-съществените.

Еднообразието разболява.

Стрес и еднообразие

Този феномен, отражението на скуката върху здравето, не е толкова прост, колкото изглежда на пръв поглед. Така например наистина има определени видове рак, чието развитие скуката може да ускори. От друга страна обаче, броят на раковите пациенти сред психично болните, които често не могат да избягат от скуката, е значително по-малък в сравнение с общото население. Вероятно това има общо с факта, че редица от пациентите страдат от различни страхови неврози и мании, които се нуждаят именно от скуката като лек в смисъл на повтарящи се действия, изпращащи сигнал на мозъка за сигурност и спокойствие.

Съвет:

Безсилието да не можеш да избягаш от скуката подсилва болестотворния ефект.

Според една теория средното състояние между стрес и еднообразие се отразява най-благоприятно върху мозъка. Но онова, от което най-много се нуждаем, е да имаме поне минимална свобода на избор. Защото еднообразието, съчетано с безсилие, подсилва болестотворния ефект.

Скука в работата

Когато човек е на работа, не може да прибягва до услугите на развлекателната индустрия или да робува на инстинкта си за игри. Може обаче да получава удоволствие от онова, което върши.

Който постоянно извършва една и съща работа, я овладява все по-добре и съответно показва по-добри резултати. Въпреки това смяната на дейността, особено при монотонна работа като обслужването на конвейер или машина, е особено важна. Смята се, че това повишава концентрацията и поддържа здравето.

Също така по-склонни да скучаят са тези, които се примиряват с възложените им задачи, отколкото онези, които имат чувството, че сами определят хода на работата си.

Деца и скука

Детето страда от скуката така, сякаш го мъчи физическа болка. По природа децата притежават ненаситно любопитство.

Причината е ясна: в периодите на скука не научаваш нищо и си обречен на бездействие. Доказано е, че динамичното обкръжение значително повишава интелигентността.

Още в детска възраст отегчените хора боледуват по-често!

Очите

Колкото и да е странно, между здравето на очите и скуката съществува връзка. Хората, които често скучаят, имат по-слабо зрение. Взирането в монитора вреди на очите много повече, когато работата е монотонна, отколкото ако е интересна.

Съвет:

Човек се нуждае от „смяна на тапетите“ .

От време на време променяйте средата си, работата си, жилището си. Разбира се, стига да е възможно.

Към втората част.

Цветелина Велчева по материали от Methode.de