Правило 3. Не отговаряй, ако не те питат

Изявления като „Ти си ужасен!“, „Уморих се от…“ и други подобни не са въпроси. Не е нужно да им отговаряте. Обикновено обаче те провокират хората да отговарят. Например „Какво има? Защо се оплакваш?“ Трябва да разберете, че подобни изказвания са манипулативни фрази, които невротиците използват. Лабковски съветва да не отговаряте, или да отговорите според правило 4 – „Не ми харесва да ми говориш така.“

Правило 2. Отговаряй само на въпросите

Ако ви зададат въпрос и отговорите само на него, вие сте уверен човек. Всяко допълнително обяснение или уточнение може да се тълкува като оправдание. Ако някой има нужда от детайли, ще зададе допълнителни въпроси.

Правило 1. Говори само за себе си, когато спориш

Основният принцип е да обясните какви са вашите чувства и очаквания как околните да се държат с вас. Това правило не предизвиква конфликти, защото по този начин не спорите с партньора си – само говорите за себе си и своите чувства. 

Лабковски е убеден, че ако спазвате тези правила в продължение на шест месеца, положителните промени са гарантирани.

Източник: Bright Side