Обикновено неврозата не се свързва с нищо приятно – много стрес, нервност, избухливост, евентуални тикове, невъзможност за продължителна концентрация, безпокойство и прочие. И макар че през 1994 година терминът е официално премахнат от диагностичния и статистически наръчник и психиатричната енциклопедия на психичните разстройства, все пак остава като една от основните пет личностни черти, които изграждат психологическия профил на човека (наред с отвореност към нов опит, екстравертност, осъзнатост и сътрудничество).

Проучвания обаче сочат, че хората, които са често стресирани, лесно избухват, раздразнителни са, тревожат се, живеят по-дълго в сравнение с онези, които живеят по-уравновесено и емоционално сдържано.

Състоянието на невротизъм всъщност може да бъде потенциално полезно, тъй като се свързва с по-голяма креативност, по-бърза когнитивна обработка и повишена мотивация, която вероятно  се дължи най-вече на изразения страх от негативни резултати при невротичните хора.

Също така учените са убедени, че невротиците са много по-отговорни към здравето си, провеждат редовно профилактични прегледи и изследвания, което е в пряка връзка със здравословното състояние. Нещо като защитен механизъм от страховете, които съпътстват това състояние (един от неговите изрази е хипохондрията). Дори да се оплакват от болестта си и да са склонни да преувеличават състоянието си, невротиците всъщност умеят да се възползват от нея и имат по-големи шансове да се преборят с нея.

Цветелина Велчева по материали от didyouknowfacts.com