Едва ли ще ви изненадаме, ако заговорим за вредата от смартфоните. Не само във физическо отношение, но преди всичко в духовно.

Отдалечаването от ближния. Пренебрегването на света около нас за сметка на виртуалния. Всичко това може да бъде пагубно за отношенията.

Навикът, който бързо може да разруши брака ви, е постоянното взиране в телефона. Някои хора просто не го оставят нито за момент. Той е нещо като естествено продължение на ръката им. И дори не четат нещо или не разглеждат нещо конкретно, а просто прехвърлят информацията, без дори да я отчитат.

Когато това се случва по време на разговор с някого, бъдете сигурни, че погубвате желанието на човека да споделя и автоматично издигате бариера помежду ви. Впрочем същото се отнася и за поглеждането към часовника. Някой ви залива с водопад от думи, но в момента, в който заговорите вие, поглежда часовника си – доста неуважително, нали!

Изследванията показват, че гледането на телефона по време на разговор се възприема много негативно - събеседникът чувства, че умишлено го игнорират, защото искат да го унижат или да му се демонстрира незаинтересованост от общуването с него.

Резултатите сочат, че подобно общуване между двойките води до по-студени отношения и повече конфликти в брака.