Ейбрахам Маслоу е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е сред създателите на трансперсоналната психология.

Името му се свързва главно с йерархичното подреждане на човешките потребности, което предлага. Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната (главно американската) психология. Близо три десетилетия разработва теорията за самоусъвършенстването.

Ето я и неговата йерархия на потребностите:

На най-долното стъпало той поставя физиологичните потребности: въздух, вода, храна, вода, секс, сън, хомеостаза.

На следващото стъпало от потребностите на човека той поставя сигурността: подслон, лична безопасност, здраве, сигурност за семейството и собствеността.

На по-горното стъпало по важност психологът поставя любовта/чувството за принадлежност: приятелство, семейство, любим човек, да обичаш и да не бъдеш обичан.

На следващото стъпало поставя уважението и самоуважението: увереност и вяра в себе си, уважение към другите, уважение от другите.

На най-високото стъпало в йерархията на потребностите Ейбрахам Маслоу поставя самоусъвършенстването: реализиране на личните качества, способност и цели, спонтанност, творчество, духовност.

Според мисленето на психолога най-важно за личностното изграждане и щастие на човека са самокритиката (реалната представа за самия себе си и желанието да се развиваш) и пълноценната себереализация (усещане за удовлетвореност).

Цветелина Велчева