Кой не обича тестовете? Благодарение на днешния ще откриете коя е най-силната черта на характера ви.

Той е изключително лесен. От вас се изисква да погледнете илюстрацията по-горе за не повече от десетина секунди и да отговорите на въпроса "Кой е първият символ, който привлече вниманието ви?“.

Готови ли сте?

А сега вижте на следващата страница какво значи вашият отговор.