Умствено-телесните практики като медитация, йога и тай чи, лекуват вредните ефекти от стреса на молекулярно ниво, установява извеследване. Обикновено стресът води до повишено равнище на молекулата, известна като ядрен фактор капа-В  (NF-kB). Тя е свързана както с реакцията на стрес, така и с генната експресия. Тя играе ключова роля и в начина, по който организмът реагира на инфекции.

Практики като медитацията намаляват равнището на тази свързана със стреса молекула. Те също намаляват нивата на цитокини, които са свързвани с възпаленителния процес на клетъчно ниво.

„Милиони хора по света вече изпитват здравните ползи от умствено-телесните интервенции като йога и медитация, но това, което може би не осъзнават е, че тези ползи започват на молекулярно ниво и могат да променят начина, по който генетичният ни код върши своята работа – казва Ивана Бурич, първият автор на изследването. – Тези дейности оставят молекулна следа в клетките ни, която преобръща ефекта, който стреса и тревожността оказват върху организма, като променят експресията на гените. Казано по-просто, тези практики насочват нашата ДНК в посока, която ни кара да се чувстваме по-добре.“

Източник: PsyBlog