Тримесечно пилотно проучване на пациенти с хипертония, публикувано в Canadian Journal of Cardiology, показва, че добавянето на йога към редовния тренировъчен режим подпомага сърдечносъдовото здраве и благополучие и е по-ефективно от упражненията за разтягане. Включването на йога намалява систоличното кръвно налягане и сърдечната честота в покой и подобрява 10-годишния сърдечносъдов риск.

Йогата е част от духовните и тренировъчните практики на милиони хора по света. Нейната популярност нараства непрестанно, а заедно с това – и обемът на изследванията в областта. Йогата е многостранна дейност, свързана с начина на живот, която може да подобри сърдечносъдовото здраве и благополучие. Физическите упражнения, като например упражненията за разтягане, и физическите компоненти на йога практиките имат няколко прилики, но и важни разлики.

"Целта на това пилотно проучване беше да се определи дали добавянето на йога към редовен тренировъчен режим намалява сърдечносъдовия риск", обяснява водещият изследовател Пол Поарие, доктор на медицинските науки, Институт за сърцето и белия дроб в Квебек - Университет Лавал и Факултет по фармация, Университет Лавал, Квебек, Канада.

"Въпреки че има някои доказателства, че интервенциите с йога и упражненията имат еднакви и/или по-добри сърдечносъдови резултати, съществува значителна вариативност във видовете йога, компонентите, честотата, продължителността на сесиите, продължителността и интензивността. Стремяхме се да приложим строг научен подход, за да определим сърдечносъдовите рискови фактори, за които йога е полезна за рисковите пациенти, и начините, по които тя може да се прилага в здравни условия, например в програма за първична профилактика."

За целта на тренировъчната програма изследователите набират 60 лица с предварително диагностицирано високо кръвно налягане и метаболитен синдром. По време на 3-месечния режим на интервенция участниците са разделени на 2 групи, които изпълняват 15 минути структурирана йога или стречинг в допълнение към 30 минути тренировка с аеробни упражнения 5 пъти седмично.

Измерени са кръвното налягане, антропометрията, високочувствителният С-реактивен протеин (hs-CRP), нивата на глюкозата и липидите, както и скалите за риск на Фрамингам и Рейнолдс. В началото не е имало разлика между групите по отношение на възрастта, пола, броя на пушачите, индекса на телесната маса (ИТМ), систолното и диастолното кръвно налягане в покой, сърдечната честота и пулсовото налягане в покой.

След 3 месеца се наблюдава намаляване на систоличното и диастоличното кръвно налягане в покой, средното артериално кръвно налягане и сърдечната честота и в двете групи. Въпреки това систоличното кръвно налягане е намаляло с 10 mmHg при йога спрямо 4 mmHg при стречинг. Йога подходът също така намалява сърдечната честота в покой и 10-годишния сърдечносъдов риск, оценен с помощта на скалата за риск на Рейнолд.

Въпреки че е доказано, че йогата оказва ползотворно влияние при пациентите с хипертония, точният механизъм, който е в основата на този положителен ефект, не е напълно изяснен. Това пилотно рандомизирано проучване показва, че ползите от нея не могат да бъдат приписани само на разтягането.

"Това проучване предоставя доказателства за допълнителна възможност за нефармакологична терапия за намаляване на сърдечносъдовия риск и контрол на кръвното налягане при пациенти с високо кръвно налягане в условията на програма за упражнения за първична превенция", отбеляза д-р Поарие.

"Както се наблюдава в няколко проучвания, препоръчваме на пациентите да се опитат да прибягнат до упражнения и методи за облекчаване на стреса (във форма, която им се струва най-привлекателна), за да овладеят хипертонията и сърдечносъдовите заболявания. Нашето проучване показва, че структурираните йога практики могат да бъдат по-здравословно допълнение към аеробните упражнения, отколкото чисто и просто разтягането на мускулите."

Изследването е публикувано в Canadian Journal of Cardiology.

Източник: Medical Xpress